مشخصات کلی

  • نام
  • مرینوس ترکیه طرح دیوینا پلاس
  • قیمت
  • وضعیت
  • موجود

ویژگی

درباره

  • تمام نخ اکرولیک ۱۰۰% و پنبه همچنین ضد حساسیت طول خاب 1/5cm،های بالک فوق العاده لطیف ونرم ۱۲۰۰شانه با تراکم ۳۶۰۰ همچنین مقاوم در برابر حرارت

دیگر محصولات

مرینوس ترکیه طرح عروسکی دیاموند

مرینوس ترکیه طرح وینتیج

مرینوس ترکیه طرح وینتیج

مرینوس ترکیه طرح دیوینا پلاس

مرینوس ترکیه طرح اکتوئل

مرینوس ترکیه طرح اکتوئل

مرینوس ترکیه طرح اکتوئل

مرینوس ترکیه طرح عروسکی دیاموند

مرینوس ترکیه طرح دیاموند

مرینوس ترکیه طرح دیاموند