مشخصات کلی

  • نام
  • گلاب طبیعی عیار 20
  • قیمت
  • وضعیت
  • موجود

ویژگی

درباره

  • طبیعت گلاب گرم است و مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب بوده و آرامبخشی قوی به حساب می آید مهم ترین آن آرام بخش بودن آن است.

دیگر محصولات

گلاب طبیعی عیار 40

گلاب طبیعی عیار 30

گلاب طبیعی عیار 20

گلاب طبیعی عیار 12

عرق بید کاسنی

عرق سنبل الطیب

عرق شصت گیاه

عرق آلوئه ورا

عرق بیدﻤﺸﻚ

عرق چهل گیاه