مشخصات کلی

  • نام
  • گلاب طبیعی عیار 12
  • قیمت
  • وضعیت
  • موجود

ویژگی

درباره

  • طبیعت گلاب گرم استو مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب بوده و آرامبخشی قوی به حساب می آید

دیگر محصولات

گلاب طبیعی عیار 40

گلاب طبیعی عیار 30

گلاب طبیعی عیار 20

گلاب طبیعی عیار 12

عرق بید کاسنی

عرق سنبل الطیب

عرق شصت گیاه

عرق آلوئه ورا

عرق بیدﻤﺸﻚ

عرق چهل گیاه